Bransje

Ebru Technologies tilbyr løsninger for mange ulike bransjer. Med utgangspunkt i vår kjennskap til nettopp din bransje bruker vi mindre tid på å spesialtilpasse løsningene til deres behov.

En komplett løsning, skreddersydd til din bedrift. Les mer om våre ulike løsninger under.

Maritim sektor

Stabile driftsløsninger til sjøs og på land. 

Regnskap & Revisjon

Vi leverer komplette driftsløsninger for regnskapskontor og revisorer.

Advokat

Sikkerhet og tilgjengelighet med alle løsninger på ett sted.

Hotell & Restaurant

Stabile og sikre løsninger for resepsjon, restaurant og administrasjon.